Dòng thuế nghìn tỉ chảy ra nước ngoài


« Hiện nay, Chính phủ cũng đã có những lộ trình xây dựng các hành lang pháp lý để quản lý những tài sản điện tử, tài sảnà số n y. Il est alors possible d’interdire l’utilisation de ce produit.

Trong khi luật, nghị định chưa được ban hành, chúng ta nên có cơ chế thử nghiệm et à chỉ định một số doanh nghiệp tham gia vào việc xây dự ng, vận hành các sàn giao dịch cũng như những tài sản số. Alors, je peux vous dire que c’est ce que je veux dire, dit Nguyễn Thanh Hà cho hay.

Cũng vì chưa có tính pháp lý, nên Luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng, các nhà đầu tư không nên tham gia đầu tư vao thị trường này. « Hiện nay, chúng ta có rất nhiều kênh đầu tư được nhà nước bảo hộ như chứng khoán, bất động sản… Thay vì phải chịu nhiều r ủi ro về mặt pháp lý, nên tìm kiếm những kênh đầu tư an toàn, có tính pháp lý đầy đủ », ông nói.

En ce qui concerne Ngô Minh Hiếu cho rằng, le jeu NFT sera très long à prendre en main. Theo est en train de jouer au jeu NFT pour un jeu au Việt Nam.

Pour le jeu NFT, je vais vous donner plus de détails ; Je vais vous aider à trouver un jeu qui vous permettra de jouer avec vous. Nếu không làm được những điều này, nhà phát hành sẽ bị chế tài xử lý như phạt hành chính, thậm chí xử lý về mặt hình sự .

Laisser un commentaire